Cách tắt cập nhật tự động trên Windows 10 đơn giản

Trên Windows 10, các bản cập nhật tự động sẽ được tải xuống và cài đặt ngay khi có sẵn. Mặc dù cách tiếp cận tự động này cho phép các thiết bị nhận các bản cập nhật bảo mật để vá các lỗ hổng, cải thiện hiệu suất và mang lại các cải tiến mà không cần sự tương tác của người dùng.

Nếu bạn có xu hướng gặp nhiều vấn đề hơn là lợi ích trong quá trình cập nhật hoặc bạn có lý do chính đáng để sử dụng máy tính chưa được vá, tùy thuộc vào phiên bản Windows 10 của bạn, bạn có thể tắt update windows 10 tự động bằng ứng dụng Cài đặt hoặc vĩnh viễn với Chính sách nhóm hoặc Sổ đăng ký.

Trong hướng dẫn Windows 10 này, Toolmienphi.com sẽ hướng dẫn bạn các bước để tắt cập nhật Windows 10 tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật trên máy tính của bạn.

Cách tắt cập nhật win 10 tự động bằng Cài đặt

Nếu bạn muốn bỏ qua một bản cập nhật cụ thể, bạn không cần phải tắt Windows Update vĩnh viễn. Thay vào đó, bạn nên tạm dừng cập nhật cho đến khi Bản vá thứ Ba tiếp theo đến. Ứng dụng Cài đặt bao gồm tùy chọn dừng cập nhật hệ thống trong tối đa 35 ngày trên Windows 10 Home và Pro.

Để tạm thời tắt cập nhật tự động, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Mở Setting (Cài đặt)

Bước 2: Nhấp vào Update & Security (Cập nhật & Bảo mật)

Bước 3: Nhấp vào Windows Update

Bước 4: Nhấp vào nút Advanced options button (Tùy chọn nâng cao)

Bước 5: Trong phần “Tạm dừng cập nhật”, sử dụng menu thả xuống và chọn khoảng thời gian để tắt cập nhật.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, các bản cập nhật sẽ không còn được tải xuống cho đến ngày bạn đã chỉ định. Khi máy tính đạt đến giới hạn tạm dừng, bạn sẽ cần cài đặt bản vá mới nhất hiện có để tùy chọn khả dụng trở lại.

Bạn luôn có thể hoàn tác các thay đổi bằng các hướng dẫn chính xác được nêu ở trên, nhưng ở bước số 5, hãy chọn tùy chọn Chọn ngày. Ngoài ra, bạn có thể đạt được hiệu ứng tương tự bằng cách nhấp vào nút Tiếp tục cập nhật trên trang Windows Update.

Cách tắt cập nhật tự động Windows 10 với Group Policy

Local Group Policy Editor có sẵn trên Windows 10 Pro bao gồm các chính sách vô hiệu hóa vĩnh viễn các bản cập nhật tự động hoặc thay đổi cài đặt Windows Update để quyết định thời điểm nên cài đặt các bản vá lỗi trên máy tính.

Tắt cập nhật

Để tắt cập nhật tự động vĩnh viễn trên Windows 10, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Mở Open

Bước 2: Tìm kiếm gpedit.msc và nhấp vào kết quả trên cùng để khởi chạy Local Group Policy Editor

Bước 3: Điều hướng đến đường dẫn sau: Computer Cofiguration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update

Bước 4: Bấm đúp vào Configure Automatic Updates ở phía bên phải.

Bước 5: Kiểm tra các Disabled tùy chọn để tắt cập nhật tự động vĩnh viễn trên Windows 10.

Bước 6: Nhấp vào nút Apply

Bước 7: Nhấp vào nút OK

Sau khi bạn hoàn thành các bước, hệ thống sẽ tự động ngừng tải xuống các bản cập nhật. Tuy nhiên, khả năng kiểm tra các bản cập nhật theo cách thủ công sẽ tiếp tục khả dụng trên Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và nhấp vào nút Kiểm tra bản cập nhật để tải xuống các bản vá mới nhất.

Nếu bạn muốn bật lại tính năng cập nhật tự động trên thiết bị, bạn có thể sử dụng các hướng dẫn chính xác được nêu ở trên, nhưng ở bước số 5 , hãy đảm bảo chọn tùy chọn Không được định cấu hình .

Giới hạn cập nhật

Ngoài ra, Local Group Policy Editor cho phép bạn thiết bị cách tắt cập nhật tự động. Để quản lý các bản tải xuống tự động của Windows Update bằng Chính sách Nhóm, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Open Start

Bước 2: Tìm kiếm gpedit.msc và chọn kết quả hàng đầu để khởi chạy trải nghiệm.

Bước 3: Điều hướng đến đường dẫn sau: Computer Cofiguration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update

Bước 4: Bấm đúp vào Configure Automatic Updates ở phía bên phải.

Bước 5: Chọn tùy chọn Bật để bật chính sách.

Bước 6: Trong phần “Tùy chọn”, hãy chọn tùy chọn để ngăn các bản cập nhật tự động tải xuống và cài đặt trên Windows 10:

  • 2 – Thông báo để tải xuống và cài đặt tự động.
  • 3 – Tự động tải xuống và thông báo để cài đặt.
  • 4 – Tự động tải xuống và lên lịch cài đặt.
  • 5 – Cho phép quản trị viên cục bộ chọn cài đặt.
  • 7 – Tự động tải xuống, Thông báo cài đặt, Thông báo khởi động lại.

Mẹo nhanh: Tùy chọn tốt nhất để tắt cập nhật tự động là tùy chọn 2-Notify for download and auto install, nhưng bạn có thể thực hiện lựa chọn khác. Nếu bạn chọn tùy chọn số 2, các bản cập nhật sẽ không tự động tải xuống. Thay vào đó, trong trang cài đặt Windows Update, bây giờ bạn sẽ thấy nút “Cài đặt ngay bây giờ” để kích hoạt bản cập nhật theo cách thủ công.

Bước 7: Nhấp vào nút Apply

Bước 8: Nhấp vào nút OK

Sau khi bạn hoàn tất các bước, các bản cập nhật tự động sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn trên Windows 10. Tuy nhiên, khi có các bản cập nhật mới, bạn sẽ có thể cài đặt chúng theo cách thủ công từ trang cài đặt Windows Update.

Cách tắt cập nhật tự động với Registry

Bạn cũng có thể tắt cập nhật tự động bằng Registry theo ít nhất hai cách khác nhau, như khi sử dụng Local Group Policy Editor.

Cảnh báo: Đây là một lời nhắc nhở thân thiện rằng việc chỉnh sửa Registry là rủi ro và có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cài đặt của bạn nếu bạn không thực hiện đúng cách. Bạn nên tạo một bản sao lưu đầy đủ cho PC của mình trước khi tiếp tục.

Tắt cập nhật

Để tắt vĩnh viễn các bản cập nhật Windows 10 sửa đổi Sổ đăng ký, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Open Start

Bước 2: Tìm kiếm regedit và nhấp vào kết quả trên cùng để khởi chạy Registry Editor.

Bước 3: Điều hướng đến đường dẫn sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

Bước 4: Bấm chuột phải vào phím Windows (thư mục), chọn New -> Key

Bước 5: Đặt tên cho khóa mới là WindowsUpdate và nhấn Enter .

Bước 6: Bấm chuột phải vào khóa mới tạo, chọn menu con New và chọn tùy chọn Key

Bước 7: Đặt tên cho khóa mới là AU và nhấn Enter

Bước 8: Bấm chuột phải vào phím AU, chọn menu con New và chọn tùy chọn DWORD (32-bit) Value

Bước 9: Đặt tên cho khóa mới là NoAutoUpdate và nhấn Enter

Bước 10: Bấm đúp vào khóa mới tạo và thay đổi giá trị của nó từ 0 thành 1

Bước 11: Nhấp vào nút OK .

Bước 12: Khởi động lại máy tính của bạn.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, cập nhật tự động Windows Update sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tải xuống các bản cập nhật nếu cần bằng cách nhấp vào nút Kiểm tra bản cập nhật trên trang cài đặt cập nhật Windows 10.

Nếu bạn muốn hoàn tác các thay đổi, bạn có thể sử dụng các hướng dẫn tương tự được nêu ở trên, nhưng ở bước số 4 , nhấp chuột phải vào phím Windows Update, chọn tùy chọn Xóa, sau đó khởi động lại máy tính để áp dụng cài đặt.

Sau khi bạn hoàn tất các bước, các bản cập nhật tích lũy sẽ không tự động tải xuống và cài đặt nữa. Tuy nhiên, khi có bản cập nhật mới, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn cài đặt bản cập nhật đó theo cách thủ công từ cài đặt Windows Update.

Bạn luôn có thể sử dụng các hướng dẫn tương tự để khôi phục cài đặt gốc, nhưng ở bước số 4, nhấp chuột phải vào phím WindowsUpdate , chọn tùy chọn Xóa và khởi động lại thiết bị.

Tại sao tôi cần biết cách tắt cập nhật Windows 10?

Các bản cập nhật hệ điều hành, trình điều khiển và ứng dụng thường có thể dẫn đến hành vi không mong muốn trên máy tính mà chúng được cài đặt. Một cách để bảo vệ bạn và máy của bạn khỏi các sự cố không lường trước là thực hiện sao lưu trước khi cài đặt các bản cập nhật cho hệ thống của bạn.

Thật không may, khi các bản cập nhật tự động đang được cài đặt mà không có sự chấp thuận của bạn, bạn không thể thực hiện bước phòng ngừa này và đối mặt với khả năng phải sử dụng bản sao lưu cũ hơn nếu bạn cần quay lại quá trình cập nhật.

Nhiều bản cập nhật cần phải khởi động lại máy của bạn khi hoàn tất và chắc chắn sẽ chiếm băng thông trong khi tải xuống. Điều này có thể dẫn đến thời gian phản hồi chậm hơn và các lần khởi động lại không lường trước được có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống công việc của bạn.

Vì vậy, thực sự có những lý do hợp lệ để tắt cập nhật tự động trong Windows 10. Chỉ cần lưu ý không tắt dịch vụ và quên kiểm tra các bản cập nhật. Mặc dù các bản cập nhật tự động có thể có vấn đề, nhưng việc để hệ thống của bạn tụt hậu so với các bản cập nhật quan trọng cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Bài viết liên quan