Windows 10

Cách tắt Microsoft Defender trong Windows 10 (Tạm thời và vĩnh viễn)

Cách tắt Microsoft Defender trong Windows 10 (Tạm thời và vĩnh viễn)

Windows Defender còn được gọi là Microsoft Defender Antivirus trong các phiên bản Windows 10 mới nhất. Để xem nó đã được bật hay chưa, bạn có thể kiểm tra Bảo mật Windows. Nó được tích hợp sẵn phần mềm spyware, rootkit, ransomware, bảo vệ đám mây. Cách tốt nhất để vô hiệu hóa vĩnh viễn Microsoft Defender...